Apartma "Pirano"

Podrobnosti o nagradni igri

Organizator in izvajalec nagradne igre je Apartma Pirano (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka na IG in FB strani Apartma Pirano od 04.05.2022 do vključno 08.05.2022.

 

Predmet nagradne igre:

Ponudba vključuje: dve nočitvi za do 4 osebe v Apartmaju Pirano (več o apartmaju si preberite tukaj), z vključeno posteljnino, kompletom brisač na osebo in brezplačnim parkiranjem v garažni hiši Fornače.

Ponudba je unovčljiva v času od 01.09.2022 do 31.10.2022 za do 4 osebe. V primeru nočitve več oseb, velja doplačilo 15,00 € po osebi na nočitev.

Obvezna predhodna preveritev in rezervacija na https://apartmapirano.si/ ali na telefonu 031 579 371.

 

Rezervacija in odpoved

Rezervacija se smatra kot potrjena, ko je poravnan strošek rezervacije v višini 50,00 €, kateri se, ob koriščenju najema apartmaja, upošteva kot poravnani strošek končnega čiščenja. Odpoved rezervacije je možna 14 dni pred dogovorjenim terminom, sicer se ponudba smatra kot unovčena, strošek rezervacije pa se ne vrne.

 

Obvezna doplačila

Obvezno je potrebno doplačati turistično takso 2,50 € za odraslo osebo na dan in 1,25 € za otroke od 7 do 18 leta na dan ter končno čiščenje 50,00 €.

Vsi ostali morebitni popusti pri ponudniku se izključujejo s to akcijo.

Prihod je možen po 15.00 uri, odhod pa do 10.00 ure.

 

Sodelujoči

 V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– komentirajo pod objavo z nagradno igro na Instagramu ali Facebooku,

– so državljanke Republike Slovenije in so starejše od 18 let,

– izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Sodelujoči si svoje možnosti pri žrebu lahko poveča s privabljanjem prijateljev v obliki delitev in komentiranja. Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost. Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

 

Organizator nagradne igre ne prevzema odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

– nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,

– nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,

– kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 

Žrebanje in prevzem nagrade

 Žrebanje bo potekalo v petek 09.05.2022, sodelujoči pa bodo v FB in IG komentarju obveščeni o nagrajencu nagradne igre.

Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade (v sporočilu preko zasebnega sporočila). Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@apartmapirano.si

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Piranu.

Varovanje podatkov

Varovanje podatkov Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja. Pridobljene osebne podatke bo Organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki in davčna številka) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Instagram in Facebook strani Organizatorja, v e-poštnih sporočilih nagradne igre ali drugih kanalih obveščanja.

Izvajalec bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na naslov Organizatorja. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške Organizatorja v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Reševanje pritožb Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@apartmapirano.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

S sodelovanjem v nagradni igri (torej, s komentarjem pod objavo na Instagramu ali Facebooku) se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.